Conjunts d'examens tipus test i altres recursos per a estudiants que es preparen per superar les proves d'ofimàtica de l'Ajuntament de Barcelona.  Aquest material és exclusiu per alumnes dels cursos impartits a Gesem.

Conjunts d'examens tipus test i altres recursos per a estudiants que es preparen per superar les preguntes d'ofimàtica de l'Institut Català de la Salut.  Aquest material és exclusiu per alumnes dels cursos impartits al Centre d'Estudis Adams.

Conjunts d'examens tipus test i altres recursos per a estudiants que es preparen per superar les proves d'ofimàtica de Personal Subaltern de la Generalitat de Catalunya.  Aquest material és exclusiu per alumnes dels cursos impartits al Centre d'Estudis Adams.

Conjunts d'examens tipus test i altres recursos per a estudiants que es preparen per superar les proves d'ofimàtica de l'Ajuntament de Barcelona.  Aquest material és exclusiu per alumnes dels cursos impartits al Centre d'Estudis Adams.

Conjunts d'examens tipus test i altres recursos per a estudiants que es preparen per superar les proves d'ofimàtica de Zeladors per a l'Institut Català de la Salut.  Aquest material és exclusiu per alumnes dels cursos impartits al Centre d'Estudis Adams.

Conjuntos de exámenes tipo test y otros recursos para estudiantes que se preparan para superar las pruebas de ofimática de Auxiliares para la Administración del Estado.  Este material es exclusivo para alumnos de los cursos impartidos en el Centro de Estudios Adams.